czerwiec 2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

To niezwykłe wydarzenie zgromadziło uczniów, nauczycieli, rodziców oraz gości, którzy przybyli, aby uczcić zakończenie edukacji  dzieci klas 4-8. Dyrektor  Marcin  Stępień  przywitał  wszystkich  i  podziękował  za    miniony     rok.    Szczególne   podziękowania    skierował   do rodziców, którzy bardzo aktywnie włączyli się w życie naszej placówki. Byli współorganizatorami szkolnych dyskotek, choinki, remontowali szkolne sale, przyczynili się do podniesienia estetyki wokół budynku, […]

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 Read More »

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/24 klasy 0-3

   Bez codziennego dźwięku dzwonka rozpoczęło się zakończenie kolejnego roku szkolnego.      Uroczystość     dla       klas      młodszych      przygotowana     przez panią Aleksandrę Czajkowską była dla kilkorga dzieci pierwszym publicznym występem na forum szkoły. W roli prowadzącego świetnie sprawdził się doskonale czytający pierwszoklasista, Wiktor Kamiński z klasy 1ai, przed którym wystąpiła Valeria Redko, koleżanka

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/24 klasy 0-3 Read More »

Wycieczka krajoznawczo-turystyczna członków SK PCK

        W dniach 17-19 czerwca 2024 r. odbyła się wycieczka krajoznawczo-turystyczna dla członków SK PCK na trasie Ciechanów – Kraków – Rudze – Zator – Chorzów – Ciechanów.        W wycieczce uczestniczyło 38  wolontariuszy i czworo nauczycieli, opiekunów. Celem wyjazdu była integracja młodzieży czerwonokrzyskiej skupionej w SK PCK oraz poznanie walorów krajobrazowych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych znajdujących się na trasie wyjazdu.

Wycieczka krajoznawczo-turystyczna członków SK PCK Read More »

Szkoła Partnerem projektu „BądźMY z PCK”

      Od   1   czerwca   2024 r.,   Grupa   SIM   PCK   przy   PCK   OR   w Ciechanowie, w  ramach  II   edycji  Programu  minigrantów  dla grup Społecznych  Instruktorów  Młodzieżowych  PCK  „Razem   w   działaniu   –   Polska  i  Ukraina”   realizuje  projekt  pt: „BądźMY z PCK”. Na realizację projektu Grupa otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 000 zł.               

Szkoła Partnerem projektu „BądźMY z PCK” Read More »

Międzynarodowy projekt edukacyjny ,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

    W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy 1b pod opieką wychowawczyni       Danuty       Romkowskiej       wzięli        udział  w międzynarodowym projekcie edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”- edycja V ,,Na tropach dobroczynności”. Główne cele projektu to: rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, pogłębienie

Międzynarodowy projekt edukacyjny ,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” Read More »

XV Rajd Rowerowy LOP i NC ph. „MY kontra Plastik”

    8-osobowy zespół sympatyków SK LOP pod opieką nauczycieli – Małgorzaty Nowakowskiej   i   Krzysztofa Truszczyńskiego, w czwartek,     13 czerwca br. uczestniczył w 15. edycji Rajdu Rowerowego Ligi Ochrony Przyrody i Nadleśnictwa Ciechanów ph. „MY kontra Plastik”.  Na starcie, przed  siedzibą  Nadleśnictwa   stawili się:  Wiktoria Wach,  Zosia  Osiecka  i Asia Chojnacka z klasy 6c oraz Dominika Stryjewska, Amelka Paprocka, Julka Wiśniewska, Staś Butryn

XV Rajd Rowerowy LOP i NC ph. „MY kontra Plastik” Read More »

Ogólnopolski program edukacyjny ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”

   W roku szkolnym 2023/2024 klasa 1b pod opieką wychowawczyni Danuty Romkowskiej wzięła udział w XV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego  ,,Akademia Bezpiecznego       Puchatka’’.     Jest    to    program    skierowany   do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną  z   bezpieczeństwem   dzieci    w   sferach:  na  drodze,  w domu, w szkole w Internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Podczas   zajęć   omówiono 

Ogólnopolski program edukacyjny ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka” Read More »

Skip to content