“There is no substitute for hard work.”

“There is no substitute for hard work.”                                                                                                           Thomas Edison

         To hasło przysługiwało ponad 140 uczniom naszej szkoły, którzy w kwietniu i w czerwcu wzięli udział w 4 dniowych warsztatach językowych organizowanych przez Center for Civil Communications prowadzonych przez   native speaker –  Nelly Mugendii z Nigerii.

Uczniowie przez ponad 6 h dziennie doskonalili swoje umiejętności konwersacji i zastosowania wiedzy  z języka angielskiego zdobytej na zajęciach  szkolnych w praktyce.

Skip to content