Innowacja pedagogiczna  „Trudne słówka”

W roku szkolnym 2023/2024 w szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Trudne słówka”.  
Innowacja jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się trudności związane z rozumieniem wypowiedzi czytanych i pisanych oraz brakiem dobrej komunikacji w przekazie słownym między rówieśnikami.
Im wcześnie dzieci poznają bogaty zasób słownictwa, tym swobodniej będą z niego korzystać.

Cele główne:
wzbogacanie słownictwa uczniów, poszerzanie zasobu słów, poprawności gramatycznej, fleksyjnej i składniowej,
rozbudzenie chęci i motywacji do nauki,
kształtowanie i utrwalanie postaw twórczych,
wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju,

Cele szczegółowe:
uatrakcyjnienie zajęć,
pogłębianie zainteresowania mową ojczystą,
zwiększanie sprawności w zakresie słuchania i czytania ze zrozumieniem,
rozwijanie aktywności uczniów w zakresie wykorzystywania trudnych słów,
wzbogacanie słownictwa uczniów, poszerzanie zasobu słów, poprawności gramatycznej, fleksyjnej i składniowej,
rozbudzenie chęci i motywacji do nauki,
kształtowanie i utrwalanie postaw twórczych,
wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

Cotygodniowe wprowadzanie „słówka tygodnia” i aktywności z nim związanych (używanie w mowie, piśmie, rysunku, sprawdzenie znajomości znaczenia):
●    adaptacja,
●    debiut,
●    obiektywny,
●    bynajmniej,
konwersacja,
●    konstytucja,
●    rozejm,
●    kreatywność,
●    alternatywny,
●    trylogia,
●    asertywność,
●    awersja,
●    dyplomacja,
●    melancholia,
●    rwetes,
●    kontrakt,
●    konkluzja,
●    meloman,
●    nostalgia,
●    spolegliwy,
●    trywialny,
●    bagatelizować,
●    dylemat,
●    konfident,
●    emigrant.
        W   ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzono obserwację pracy uczniów. Pozwoliła ona ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym.  

Osoby realizujące: K. KOWALAK, E. STAWIŃSKA, W. ZAPIROWICZ

Skip to content