Skład Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Ciechanowie

p. Martyna Jastrzębowska – Przewodnicząca Rady Rodziców

p. Beata Welenc – zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

p. Agnieszka Kisielewska – Sekretarz

p. Małgorzata Infulecka – Skarbnik

p. Małgorzata Gotz – Członek

p. Anna Drejko – Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

p. Ewa Zagórska 

p. Marta Kopczyńska

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie,

ul. Czarnieckiego 40

Numer konta 11 1090 2604 0000 0001 5787 4773

(w treści należy wpisać – wpłata na RR, imię i nazwisko dziecka, klasa).

Skip to content