Kadra nauczycieli 2023/24

Dyrektor Szkoły

mgr Marcin Stępień

Wicedyrektor Szkoły

mgr Marek Perzanowski

Wicedyrektor Szkoły

mgr Barbara Kleniewska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Klicka

mgr Małgorzata Szpejna

mgr Wioletta Zaporowicz

mgr Ewa Górska

mgr Anna Kaszubowska

mgr Małgorzata Sobczyńska

mgr Mariola Sobczak

mgr Danuta Romkowska

mgr Beata Krajewska

Edukacja przedszkolna

mgr Teresa Konarzewska

mgr Maria Szpojankowska

Język polski

mgr Aleksandra Czajkowska

mgr Ewa Garlińska

mgr Małgorzata Włodarska

mgr Anna Tomczak

mgr Joanna Holm

mgr Joanna Godlewska

Historia

mgr Lidia Symołon

mgr Violetta Szcząchor – Romanowska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Justyna Molkowska

mgr Elżbieta Kamińska 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Sylwia Borcz

Język angielski

dr Katarzyna Pichola-Kwiatkowska

mgr Anna Szymańczyk

mgr Iwona Kołakowska

mgr Anna Tyszkiewicz

mgr Patrycja Imielska

mgr Patryk Wądołowski

mgr Wioletta Kazimierska

 

Język niemiecki

dr Katarzyna Pichola-Kwiatkowska

mgr Wioletta Kazimierska

Matematyka

mgr Elżbieta Kamińska 

mgr Anna Długołęcka 

mgr Katarzyna Palińska

mgr Agnieszka Waśniewska

mgr Iwona Kowalska

Przyroda

mgr Marlena Wygocka 

Chemia

mgr Małgorzata Nowakowska

mgr Agnieszka Waśniewska

Fizyka

mgr Agnieszka Waśniewska

Geografia

mgr Natalia Grabowicz

mgr Małgorzata Jaskulska

mgr Piotr Tokłowicz

Biologia

mgr Małgorzata Nowakowska

mgr Marlena Wygocka

mgr Marlena Wygocka

Muzyka

mgr Anna Burszewska

mgr Hanna Długołęcka

Plastyka

mgr Marta Górska

mgr Hanna Długołęcka

Zajęcia techniczne

mgr Aldona Chrząszcz

mgr Agata Tylińska

Informatyka

mgr Katarzyna Palińska

mgr Anna Długołęcka 

mgr Marek Perzanowski

mgr Barbara Kleniewska

mgr Elżbieta Stawińska 

Wychowanie fizyczne

mgr Sylwia Borcz

mgr Barbara Chełmińska 

mgr Arkadiusz Chełmiński

mgr Zbigniew Czajkowski

mgr Krzysztof Truszczyński

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Aldona Chrząszcz

Doradztwo zawodowe

mgr Anna Długołęcka

Religia

Ks. mgr Łukasz Arczyński

mgr Ewa Pawlicka

mgr Joanna Szulborska

Bibliotekarz

mgr Elżbieta Stawińska 

Skip to content