Międzynarodowy projekt edukacyjny ,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

    W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy 1b pod opieką wychowawczyni       Danuty       Romkowskiej       wzięli        udział  w międzynarodowym projekcie edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”- edycja V ,,Na tropach dobroczynności”. Główne cele projektu to: rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, pogłębienie wiedzy na temat dobroczynności oraz integracja zespołu klasowego. Pierwszoklasiści przez cały rok szkolny zrealizowali 3 moduły projektu: ,,Bądź   dobry   dla   ludzi”,   ,,Bądź  dobry  dla  zwierząt” oraz ,,Bądź dobry dla roślin”. W każdym z modułów zapoznali się z jedną z zaproponowanych lektur (,,Dziewczynka w parku” Barbary Kosmowskiej, ,,Psie troski’’ Toma Justyniarskiego ,,,Drzewo do samego nieba’’ Marii Terlikowskiej), do których wykonali różne zadania, w tym zadania dobroczynne, m.in.: zbiórka książeczek, puzzli, zabawek, maskotek i gier edukacyjnych dla dzieci ze świetlicy szkolnej i oddziału zerowego,     zbiórka     karmy      dla    zwierząt   ze  Schroniska dla   Bezdomnych   Zwierząt   w   Pawłowie   oraz   dla   kotków  ze Stowarzyszenia Pies i Spółka, udział akcji zazieleniania obejścia szkoły. W ramach realizacji projektu odbyły się ciekawe spotkania z książką z pracownikiem Miejskiej Biblioteki  Publicznej    w    Ciechanowie    –    Panią    Urszula    Pniewską    oraz   wycieczka    do   Miejskiej    Biblioteki    Publicznej    Filia    nr   2   w Ciechanowie. Projekt okazał się ciekawą formą, w której można spotkać się z książką, poprzez różnorodne działania zachęcał  do  sięgania   po   książkę.   Zajęcia   przyczyniły   się  do rozwijania u dzieci przede wszystkim kreatywności, twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania czytelniczego. Wpłynęły   również   na   umiejętność  współpracy   w   grupie oraz uwrażliwiły dzieci na potrzeby ludzi, zwierząt i roślin. Warto kontynuować taką formę nauki w przyszłości.

Skip to content