Szkoła Partnerem projektu „BądźMY z PCK”

      Od   1   czerwca   2024 r.,   Grupa   SIM   PCK   przy   PCK   OR   w Ciechanowie, w  ramach  II   edycji  Programu  minigrantów  dla grup Społecznych  Instruktorów  Młodzieżowych  PCK  „Razem   w   działaniu   –   Polska  i  Ukraina”   realizuje  projekt  pt: „BądźMY z PCK”. Na realizację projektu Grupa otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 000 zł.                                                   Większość członków Grupy SIM PCK Ciechanów stanowią uczniowie     naszej    Szkoły.   Dlatego    też,    jest   ona    jednym z podstawowych Partnerów projektu. Szkoła udostępniła swoje pomieszczenia   m.in.    na   warsztaty,   zajęcia  integracyjne  oraz umożliwiła przeprowadzenie tematycznych zajęć edukacyjnych i gry terenowej.                                                                         Pierwsze warsztaty odbyło się w dniach 10 – 12  czerwca. To zajęcia z pierwszej pomocy, pozoracji ran oraz survivalu, realizowane przez kolejnych Partnerów projektu – Grupę SIM PCK Wejherowo (koordynatorki: Paulina Chyzińska i Natalia Oleszkiewicz) i Jednostkę Strzelecką 1122 w Ciechanowie (dowódcy: mjr Łukasz Tomaszewski i mjr Zbigniew Konopka). Dzięki współpracy z czwartym Partnerem – Nadleśnictwem Ciechanów, Lasy Państwowe (Nadleśniczy Nadleśnictwa Ciechanów:    Tomasz   Dróżdż)    wolontariusze     uczestniczyli   w integracyjnym ognisku w Uroczysku Ościsłowo.                                   14 czerwca, we współpracy ze  Szkolnym Klubem Wiewiórka PCK (opiekunka: Kamila Radecka), zostały przeprowadzone przez wolontariuszy – Alicję Klein i Bartka Stańczaka z klasy 5c, zajęcia edukacyjne w oddziale przedszkolnym 0ai i klasie 2ai, których tematyka dotyczyła zdrowego żywienia i stylu życia.                                 W dniu 18 czerwca, podczas 3-dniowej wycieczki członków SK PCK, wolontariusze  wcielili  się  w  role  graczy  uczestnicząc  w   grze   terenowej   ph.  „Zdrowo  żyjemy  –  Nie  Marnujemy!”.  W   imprezie   wzięło   udział    siedem   zespołów,   które   miały   do rozwiązania  8. zadań. Wygrał zespół „Wiewióry” z klasy 5c – Anna Radecka i Alicja Klein. II miejsce zajął zespół „Leśne bobry” w składzie: Oliwia Markowska, Marysia Tyszkiewicz, Amelia Silska, Lidia  Moczarska,  Oliwia  Ozdarska  i  Kacper  Brzeziński. Na III miejscu uplasował się zespół „Sigmy” – Julia Piskorska, Maja  Lenda,   Aleks  Baran,  Maciek   Opoński,   Maks  Brzeziński  i Hubert Żmijewski. Nagrody zostały wręczone wolontariuszom podczas zakończenia roku szkolnego.                                                            Po  zakończeniu  roku  szkolnego  odbędą  się  warsztaty  nt. „Zatrzymaj się i odkryj własny potencjał”, które poprowadzi Klaudia Bełc z Centrum Rozwoju Przystanek JA! – socjoterapeutka, trener, neurodydaktyk.                                                    Dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji i Obsługi za wszelką pomoc okazaną podczas realizacji projektu.

Małgorzata Nowakowska – opiekun SK PCK i Grupy SIM PCK Ciechanów

Skip to content