Ogólnopolski program edukacyjny ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”

   W roku szkolnym 2023/2024 klasa 1b pod opieką wychowawczyni Danuty Romkowskiej wzięła udział w XV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego  ,,Akademia Bezpiecznego       Puchatka’’.     Jest    to    program    skierowany   do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną  z   bezpieczeństwem   dzieci    w   sferach:  na  drodze,  w domu, w szkole w Internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Podczas   zajęć   omówiono   zasady   bezpiecznej   zabawy   wraz sytuacjami, które mogą być dla dzieci niebezpieczne. Uczniowie uczyli się podstawowych zasad ruchu drogowego, schematu udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego reagowania w przypadku zagrożeń.

        Realizacja   programu   obejmowała   zajęcia   prowadzone   w oparciu o materiały przygotowane przez autorów programu, filmy edukacyjne, komiksy, karty pracy. Ponadto uzupełnieniem realizacji programu było spotkanie  z  Paniami  Policjantkami,  które   przybliżyły   uczniom   wiadomości   o   bezpieczeństwie  na  drodze,   zwrócił    uwagę    na   bezpieczeństwo   w   domu  oraz między rówieśnikami. Podsumowaniem działań profilaktycznych było rozwiązanie Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa, który został zaliczony przez wszystkich pierwszoklasistów na bardzo wysokim poziomie. Zrealizowaliśmy wszystkie elementy programu, otrzymując Certyfikat „Akademii  Bezpiecznego  Puchatka”  oraz  Dyplomy   dla uczniów. Gratulujemy!

Skip to content