Warsztaty z robotami Photon i Dush

Roboty Photon i Dush  w drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024 wykorzystywano podczas dodatkowych  zajęć:

  • Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów w warsztatach memory o tematyce leśnej  uczestniczyli uczniowie klas Ia, IIb, IIc, IVai, VIIci, i Ob.
  • Cyklu 5 zajęć w oddziale Ob z robotami (gra memo, zwierzęta wiejskie, kolory, sterowanie, programowanie)
  • Warsztaty z robotami dla członków koła PCK – tematyka Piramida Zdrowego Odżywiania.
  • Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi 2024  poprowadzono warsztaty edukacyjne „Segregacja odpadów z Robotem Photon i Dush”, w których udział uczniowie klas IIIai, IVai, Vc.
  • W  kwietniu  z  okazji  Dni   Autyzmu  przeprowadzono   warsztaty   z   robotami      Photon    i   Dush     „MEMO   NA NIEBIESKO” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi klas. I-III.
  • Wielu przyszłych uczniów naszej szkoły poznało nowe roboty Photon i Dush podczas zajęć z okazji Dnia  Otwartego  Szkoły,  kiedy  korzystając  z robotów  łączyli  w   pary  karty  memory,  bawili  się  w kolory i dźwięki.
  • 20 maja 2024 r. uczniowie  Miejskiego  Przedszkola  nr  5  w Ciechanowie mieli okazję odbyć warsztaty z robotami Photon i Dush. Tematyka „Zwierzęta mieszkające na wsi” w tych zajęciach pomocni byli uczniowie klasy IVai.
  • W maju  i  czerwcu  uczniowie  mieli   okazję  uczestniczyć w warsztatach pt. ”Zwierzęta mieszkające na wsi” – Iai, Oai, Ic, VIIb, IVdi.

Na warsztaty z robotami uczniów zapraszała  Katarzyna Palińska nauczyciel informatyki wraz z swoimi wychowankami uczniami klasy IVai.

Skip to content