logo_bip.gif

chor banner

MASCOT STANDARD FRONT2 1

Logowanie

Odwiedziło nas już:

1455090
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
All days
356
2019
2375
37305
1455090

Szukaj na stronie

 
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie, adres: ul. Czarnieckiego 40 Ciechanów 06-400 jako Administratora danych. W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych - Panią Beatą Duch-Kosiorek,  napisz pod adres e-mail: b.duch@obslugarodo.pl

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Szanowni Państwo,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie informuje, że w celu zwiększenia dostępności usług z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uruchomiła 3 infolinie:

1. Telefoniczny dyżur psychologa w każdy poniedziałek od 11.00 do 13.00 pod tel. 515 96 97 43
2. Telefoniczny dyżur specjalisty (psychologa lub pedagoga) dotyczący spraw i dokumentacji na Zespół Orzekający od poniedziałku do piątku od 11.00 do 13.00 pod tel. 501 13 18 19
3. Telefoniczny dyżur logopedy w poniedziałki od 11.00 do 13.00, czwartki  od 11.00 do 13.00, piątki od 10.00 do 12.00 pod tel. 515 96 97 43

DYŻURY LOGOPEDY

DYŻURY PSYCHOLOGA

INFOLINIA - ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

 

Bezpieczny powrót do szkoły uczniowie 1        Bezpieczny powrót do szkoły rodzice 1

 

Drodzy rodzice i uczniowie

W sprawie uzgodnień dotyczących gry na boisku przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi proszę o kontakt

p. Pawłem Nowotka nr tel. 500 829 427

Dyrekcja Szkoły

zobacz nasze wiadomości22

gwr 1

Od miesiąca w Naszej Szkole trwa projekt edukacyjny "Gramy w ręczną". W zajęciach sportowych, odbywających się dwa razy w tygodniu, uczestniczy 27 chłopców klas II i III.

Zajęcia finansowane są ze środków Związku Piłki Ręcznej w Polsce i Ministerstwa Sportu.

Znalezienie się wśród 10 szkół podstawowych na Mazowszu i 160 w Polsce jest dużym wyróżnieniem, płynącym z historii tej dyscypliny w Naszej Szkole.

Korzyści płynące z przystąpienia do programu to:

Wzrost poziomu sprawności fizycznej dzieci biorących udział w zajęciach programowych, głównie w zakresie koordynacji przestrzenno – ruchowej i elementarnych umiejętności ruchowych.

Ukształtowanie konkretnych, specjalnych umiejętności ruchowych (np. w zakresie zwinnego i szybkiego pokonywania różnych torów przeszkód, chwytów, rzutów, podań).

Pokazanie dziecku możliwości spędzania czasu wolnego w sposób dający satysfakcję.

Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci.

Wykorzystanie walorów piłki ręcznej jako pozytywnego wzorca zachowań społecznych i postaw prozdrowotnych.

Zapobieganie negatywnym skutkom braku właściwego zagospodarowania czasu wolnego dzieci.

Upowszechnianie piłki ręcznej jako formy ruchu na zajęciach wychowania fizycznego, na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Wzmacnianie wizerunku nauczyciela sportu jako profesjonalisty i autorytetu dla młodych zawodników.

Zwiększenie poziomu sprawności fizycznej uczniów biorących udział w programie oraz ich umiejętności ruchowych jako podstawy zdrowego i satysfakcjonującego życia w przyszłości poprzez:

>rozwijanie zdolności motorycznych z uwzględnieniem faz sensytywnych, czyli przedziałów czasowych w rozwoju młodego organizmu, które charakteryzują się większą niż w innych okresach, podatnością na bodźce;

>rozwijanie elementarnej i specjalnej (sportowej) sprawności ruchowej w zakresie: chodzenia, biegania, pełzania, czworakowania, skakania, dźwigania, przenoszenia, podpierania, zwisania, przetaczania, przewracania, wspinania, rzucania, chwytania, podbijania i innych;

>kształtowanie podstawowych umiejętności z zakresu zabaw ze szczególnym uwzględnieniem chwytów, podań, rzutów mini piłką ręczną.

Kształtowania następujących umiejętności:

>efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie;

>skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm oraz poznawania przepisów i zasad gry;

>rozwijania zainteresowań sportem;

>stosowania zasad fair play i kulturalnego kibicowania.

Ze sportowym pozdrowieniem Łukasz Komorowski – instruktor piłki ręcznej „Gramy w ręczną”.

Fotorelacja w Galerii