logo_bip.gif

chor banner

MASCOT STANDARD FRONT2 1

Logo LDK 4

Logo SKS 3

Logowanie

Odwiedziło nas już:

2151198
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
All days
74
1935
5618
35650
2151198

Szukaj na stronie

 
Informujemy, że Twoje dane osobowe osobowe przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Siacisk im. Jana Pawła II w Ciechanowie, adres: ul. Czarnieckiego 40 Ciechanów 06-400 jako Administratora danych. W celu skontaktowania z Inspektorem Osobowych Dane - Panią Beatą Duch-Kosiorek, napisz pod adresem e-mail: b.duch@obslugarodo.pl

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu czasu sprawy sprawy Sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo do ich dostępu danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do do zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne.


 

Drodzy rodzice i uczniowie

W sprawie uzgodnień na boisku przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

prosimy o kontakt z p. Pawłem Nowotka nr tel. 500 829 427

Dyrekcja Szkoły

 

zobacz nasze wiadomości22

obraz 1

Szkoła zgłosiła swój udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie we współpracy z Nadleśnictwem Ciechanów "Wzmacnianie edukacji ekologicznej - szkoła ekologicznie zaangażowana".

Patronat Honorowy nad Projektem objęli – Marszałek Województwa Mazowieckiego i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Projekt wspiera realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 określonej przez MEN. Jego celem jest m.in. kształcenie u uczniów postaw społecznych, w tym odpowiedzialności za środowisko naturalne, integracja międzyprzedmiotowa wokół zagadnień ekologicznych i ochrony środowiska oraz promowanie inicjatyw regionalnych związanych z aktywnością fizyczną.

Projekt składa się z trzech części: szkoleniowej, działań podejmowanych w szkole oraz działań promujących aktywność fizyczną.

      Szkoła wybrała kilka tematów szkoleń dotyczących zagadnień ekologicznych z zaproponowanego przez MSCDN pakietu. Dwa z nich już się odbyły - „Ultimata frisbee – forma aktywności spoza Europy” i „Edukacja w środowisku, czyli jak przygotować grę terenową?”. Uczestniczyli w nich nauczyciele wychowania fizycznego oraz koordynator projektu. Kolejne szkolenie nt. „Kreatywnie i innowacyjnie – lapbook” odbędzie się w lutym 2022 r.

Swój udział w projekcie zgłosiło wielu nauczycieli różnych specjalności, m.in.: edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, informatyki, języka angielskiego, plastyki, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowana fizycznego oraz terapeuci. Wielu z nauczycieli pełni rolę wychowawcy klasy.

       Z „Listy zadań projektowych” nauczyciele wybrali zadania do zrealizowania wraz z uczniami, w terminie do 30 kwietnia 2022 r. Koordynatorzy realizujący dane zadanie projektowe przygotują opis realizacji i potrzebne załączniki, np. zdjęcia, a szkolny koordynator zamieści dokumentację na platformie Moodle.

 Szkoła już zrealizowała Zadanie nr 2. polegające na zorganizowaniu akcji dotyczącej ochrony środowiska. Jego koordynatorem jest Pani Danuta Romkowska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, opiekunka SK LOP.

W ramach zadania zorganizowano szkolną akcję terenowego sprzątania w ramach 28. Akcji Sprzątanie świata - Polska pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę!”. Otrzymane od Fundacji Nasza Ziemia Certyfikaty dla Szkoły, Szkolnego Koła LOP i Koordynatorów: Małgorzaty Nowakowskiej, Danuty Romkowskiej i Aldony Chrząszcz, potwierdzają te działania.

Kolejnymi działaniami były obchody Światowego Dnia Rzek oraz Dnia Czystego Powietrza. Podczas Światowego Dnia Rzek obchodzonego ph. "Dajmy przestrzeń rzekom - ludziom bezpieczeństwo" zorganizowano konkurs fotograficzny. Szkolną społeczność zachęcono również do przyłączenia się do kampanii Wód Polskich "Wody to nie śmietnik". W ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza przeprowadzono Grę Terenową „GraMY o Skarb, czyli dobre powietrze w Ciechanowie” oraz happening ph. ,,Chcemy oddychać czystym powietrzem". Wykonano tematyczną wystawę plakatów i ulotek, nagrano filmik nawołujący do zaprzestania zanieczyszczeniu powietrza. 

Szkoła uczestniczyła też w Ogólnopolskiej Akcji Lasów Państwowych #sadziMY z udziałem Pary Prezydenckiej. Młodzież udała się do siedziby Nadleśnictwa Ciechanów, gdzie uczniowie otrzymali sadzonki, które trafiły do przedstawicieli Społeczności Szkolnej – Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, pracowników administracji oraz uczniów.

Szkolne Koła PCK i LOP  zorganizowały szkolną akcję „Znicz” połączoną z akcją „Mniej śmieci – więcej pamięci”.

W związku z kwarantanną uczniów i zdalnym nauczaniem, na realizację czeka, przygotowany wcześniej przez SK LOP, szkolny escape room „Chcemy pokonać smog!”, przeznaczony dla uczniów klas I-III.

W realizację Zadania nr 4. polegającego na zajęciach plastyczno-technicznych pod hasłem „Rzeczy z odzysku, czyli drugie życie przedmiotów” wpisuje się szkolna akcja „Pomóżmy jeżom przetrwać zimę!”, której pomysłodawcą jest Fundacja Ekologiczna ARKA. Uczniowie wykonali upcyklingowe domki dla jeży, a następnie odbyła się wystawa domków, które potem trafiły do ogródków dzieci. Koordynatorem Zadania 4. jest Pani Aldona Chrząszcz nauczycielka techniki i edukacji dla bezpieczeństwa.

Pozostałe działania podejmowane w szkole, są w trakcie realizacji.  

Koordynatorem działań promujących aktywność fizyczną jest Pani Barbara Chełmińska nauczycielka wychowania fizycznego.

Za realizację zadań projektowych szkoła otrzyma certyfikat Szkoły ekologicznie zaangażowanej. Każdy, kto chciałby dołączyć do realizacji zadań projektowych, jest mile widziany. Wasze pomysły, kreatywność mogą wzbogacić i uatrakcyjnić nasz projekt.

                                                                                   

                                                        Małgorzata Nowakowska – szkolny koordynator projektu

Szkoła   Koło LOP

Małgorzata

Aldona   Danuta